Privacybeleid

REALNETWORKS, INC., EN VERBONDEN ENTITEITEN

Dit document werd het laatste geüpdatet op 26 mei 2015.

Dit Privacybeleid geldt voor RealNetworks, Inc., de filialen waarvan zij meerderheidsaandeelhouder zijn en de internationale dochterondernemingen, alsook de divisies van RealNetworks die werken onder verschillende handelsbenamingen waaronder GameHouse en Zylom (samen "RealNetworks" of "RN"). RealNetworks streeft ernaar om de privacy van uw persoonlijke informatie te beschermen. Dit Privacybeleid legt uit hoe RealNetworks zowel persoonlijke als niet-persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt wanneer u gebruik maakt van onze producten, diensten en websites.

De details inzake verschillende onderwerpen kunnen teruggevonden worden per thema in de index.

WAAROM VERZAMELEN WE PERSOONLIJKE INFORMATIE? 

RealNetworks verzamelt persoonlijke informatie om zijn werking te verbeteren en geschiktere producten en diensten te kunnen aanbieden, alsook om beter met u te communiceren en een efficiëntere klantenondersteuning te garanderen. Uw persoonlijke identiteitsgegevens zullen niet gedeeld worden met derden zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid omschreven worden.

WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

 • Persoonlijke informatie onderscheidt specifiek het individu en kan het volgende bevatten: naam, e-mailadres, kredietkaartgegevens, postadres en telefoonnummer.
 • RealNetworks verzamelt niet opzettelijk persoonlijke identiteitsgegevens van kinderen onder de 13 jaar.

HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE? 

RealNetworks gebruikt uw persoonlijke informatie om:

 • U de RealNetworks producten en diensten te leveren en te factureren, en om met u te communiceren inzake uw account en klantenservicekwesties;
 • Het toegangsrecht voor premiuminhoud of andere toegangsgelimiteerde diensten en software te controleren;
 • U te vragen deel te nemen aan enquêtes;
 • U productupgrades, inhoud, diensten en games aan te bieden;
 • Gedownloade producten automatisch te updaten; en
 • U nieuws, updates, doelgerichte reclame, promoties en speciale aanbieden te bezorgen.

WELKE NIET-PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WE? 

We verzamelen niet-persoonlijke informatie die ons niet toelaat een rechtstreeks verband te leggen met een specifiek individu. We kunnen voor elk doeleinde niet-persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, doorgeven of vrijgeven. Dit zijn enkele voorbeelden van niet-persoonlijke informatie die we kunnen verzamelen:

 • Informatie over uw computer, hardware, software, platform, toestel, Internet Protocol (IP) adres;
 • Informatie omtrent Geolocatie van een foto of video, uitsluitend om op locatie te sorteren in RealTimes;
 • Taalvoorkeur;
 • Geslacht;
 • Anonieme informatie omtrent de activiteiten van de klant op onze websites, die geaggregeerd werd en beschouwd wordt als niet-persoonlijke informatie voor de doeleinden van dit Privacybeleid.

HOE GEBRUIKEN WE UW NIET-PERSOONLIJKE INFORMATIE? 

 • Verbeteren van onze software en diensten door het aanbieden van inhoudelijke aanbevelingen, taal- en locatie-aanpassing, doelgerichte reclame en/of gepersonaliseerde ondersteuning en instructies;
 • Bepalen of uw systeem voldoet aan de minimumvereisten om onze producten te kunnen gebruiken en informatie aanbieden i.v.m. compatibiliteit en interoperabiliteit;
 • Bepalen van inhoudelijk gebruik om royalty’s en licentievergoedingen te betalen aan derde partijen;
 • Beter begrijpen hoe onze producten gebruikt worden.

Uw persoonlijke informatie of de inhoud van bestanden die geüpload worden via producten of diensten van RealNetworks kunnen eveneens gedeeld of vrijgegeven worden om te voldoen aan de wet of tegemoet te komen aan het wettelijk proces of wettelijke aanvragen, inclusief die van rechtshandhavings- en overheidsinstanties.

RECLAME VAN DERDEN – ALGEMEEN 

Wij laten externe reclamebedrijven toe advertenties te tonen bij het bezoeken van onze websites of bij het in contact komen met onze producten of diensten. Deze bedrijven gebruiken niet-persoonlijke informatie over uw bezoeken om advertenties te tonen die voor u interessant kunnen zijn.

Wij laten externe bedrijven toe advertenties te tonen en/of bepaalde anonieme informatie te verzamelen bij het bezoeken van onze website. Deze bedrijven kunnen tijdens uw bezoeken aan deze of andere websites niet-persoonlijk identificeerbare informatie (bv. klikstreaminformatie, browsertype, tijd en datum, onderwerp van de advertenties waarop geklikt of waarover gescrold werd) gebruiken om op deze manier advertenties aan te bieden voor goederen en diensten die mogelijk interessanter voor u zijn. Deze bedrijven maken veelal gebruik van cookies of externe webbakens om deze informatie te verzamelen.

Voor meer informatie omtrent onze reclame en het gebruik van cookies op de websites van RealNetworks, klik hier.

HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE? 

RealNetworks verbindt zich ertoe uw persoonlijke informatie te beschermen. We maken gebruik van de volgende controle-elementen om uw persoonlijke informatie te beschermen:

 • Gebruik van beveiligde verbindingen via SSL om informatie te vrijwaren bij de transmissie vanaf uw webbrowser naar RealNetworks;
 • Gebruik van beveiligingscontrole om de toegang tot databanken met persoonlijke identiteitsgegevens te beperken;
 • Gebruik van encryptie voor gevoelige, persoonlijke informatie zoals kredietkaartnummers en gebruikersnamen;
 • Restrictie van het aantal werknemers dat toegang heeft tot databanken met persoonlijke informatie en extra vereisten inzake betrouwbaarheid voor deze werknemers; en
 • Onderaannemers die gebonden zijn via contractuele, technische en organisatorische voorwaarden.

PRIVACY OP SOCIALE NETWERKSITES 

Door gebruik te maken van een product of spel van RealNetworks via een Sociale Netwerksite zoals Facebook ("SNS"), geeft u de toestemming aan RealNetworks om bepaalde persoonlijke en niet-persoonlijke informatie te verzamelen die u vrijgeeft op zo’n SNS, zoals uw gebruikersnaam, voor- en familienaam, profielfoto en gebruiksgegevens voor dat product of spel. Door gebruik te maken van een product of spel van RealNetworks via een SNS, geeft u RealNetworks de toestemming alle informatie te verzamelen, bewaren en gebruiken waarvoor u via de SNS toestemming heeft gegeven om aan RealNetworks door te spelen via deze SNS. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van uw gegevens door RealNetworks valt onder dit Privacybeleid. RealNetworks mag zich toegang verschaffen tot video’s, foto’s en andere media die u publiekelijk deelt op de SNS en deze gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze SNS.  Indien u niet wenst dat RealNetworks hiertoe toegang heeft, dient u de privacy-instellingen van de SNS aan te passen, zodat de media niet publiekelijk gedeeld wordt.

WANNEER EN HOE WORDT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE GEDEELD MET DERDEN? 

RealNetworks gebruikt uw persoonlijke informatie niet voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met hetgeen hierboven opgesomd werd. In sommige gevallen is het noodzakelijk om persoonlijke informatie door te geven aan een derde om toegang te krijgen tot bepaalde producten en diensten. In dergelijke gevallen zal dit uitdrukkelijk opgegeven worden tijdens de registratie, in de gebruiksvoorwaarden, via het verspreidingsproces of op een soortgelijke manier. Het gebruik van deze informatie door de derde partij valt onder het privacybeleid van die derde. Raadpleeg het privacybeleid van de derde partij om er zeker van te zijn hoe de persoonlijke informatie die u verschaft gebruikt zal worden. Indien u verkiest dat deze overdracht niet plaatsvindt, gelieve zich dan niet te registreren voor het product of de dienst in kwestie. Voorts kan het noodzakelijk zijn dat RealNetworks specifieke toegang en gebruiksinformatie verschaft aan bepaalde content providers en rechthebbenden als voorwaarde voor licentiëring en royalty’s.

RealNetworks kan relevante informatie over zijn klanten doorspelen aan partners opdat zij specifieke diensten kunnen aanbieden voor RealNetworks. De partners van RealNetworks dienen alle persoonlijke informatie die zij gebruiken vertrouwelijk te behandelen.

RealNetworks kan uw persoonlijke informatie doorgeven wanneer dit bij wet vereist wordt of ter goeder trouw wanneer dit noodzakelijk is om: (a) de wet te respecteren; (b) het bevel van een bevoegde juridische autoriteit van een rechtssysteem te respecteren; (c) een juridisch proces dat wordt gevoerd op RealNetworks te respecteren; (d) de eigendomsrechten van RealNetworks te beschermen en te verdedigen; of (e) te handelen in dringende omstandigheden teneinde de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van RealNetworks-producten of het publiek in het algemeen te beschermen.

Onder dit Privacybeleid vallen geen andere websites die gelinkt zijn aan de websites, producten of diensten van RealNetworks.

E-MAIL VAN REALNETWORKS 

Voor afzonderlijke producten, diensten en branches van RealNetworks kunnen aparte nieuwsbrieven en marketingmails verstuurd worden. U kunt ervoor kiezen om geen marketingmails van RealNetworks te ontvangen. Indien u een online account aanmaakt bij RealNetworks, kunt u bij instellingen aanduiden of u al dan niet marketingmails wenst te ontvangen. Er kunnen echter wel nog e-mails verstuurd worden omtrent producten of diensten die u voordien aangekocht hebt of om u te informeren over kritieke technische problemen van een product of dienst van RealNetworks.

HOE KRIJGT U TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE EN HOE KUNT U DIE WIJZIGEN 

Om toegang te krijgen tot uw accountinformatie en voorkeuren, selecteert u “Beheer mijn account” in het menu van RealPlayer (meestal onder "Hulp") of een andere gebruikerssoftware van RealNetworks. Meld u aan en wijzig zo nodig uw informatie en.

Indien u een account gecreëerd heeft bij RealNetworks, kunt u dit online bekijken en updaten op www.real.com  of door "Mijn Account" te selecteren in uw RealNetworks-product en zich aan te melden met uw naam en wachtwoord. Wanneer u uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten bent, kunt u onze online ondersteuning gebruiken of contact met ons opnemen door hier te klikken.

GEBRUIK VAN COOKIES 

We gebruiken cookies, webbakens, pixel tags en soortgelijke technologieën om u een beleving op maat te bezorgen.

Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies, ga naar cookiebeleid.

WIJZIGINGEN AAN ONS PRIVACYBELEID 

We reviseren regelmatig dit Privacybeleid om het up-to-date te houden in functie van de RealNetworks-producten, -diensten en -webpagina’s.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR ANDERE LANDEN 

RealNetworks beheert informatie over onze gebruikers op servers die zich in verschillende landen bevinden. We kunnen eveneens de verwerking of het verdelen van uw gegevens uitbesteden aan derden die zich in een ander land dan uw thuisland bevinden. Informatie die verzameld wordt door RealNetworks in de Verenigde Staten kan bijvoorbeeld doorgegeven en verwerkt worden in een land buiten de Verenigde Staten. Informatie die verzameld wordt binnen de Europese Economische Zone en Zwitserland kan bijvoorbeeld doorgegeven en verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Zone en Zwitserland. U gaat uitdrukkelijk akkoord met het voorgaande.

SAFE HARBOR 

RealNetworks voldoet aan de Safe Harbor Frameworks van VS-EU en VS-Zwitserland en liet zijn persoonlijke informatiebeleid certifiëren door de Amerikaanse Kamer van Koophandel volgens het Safe Harbor Program om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie adequaat beschermd is ingeval uw gegevens verwerkt zouden worden voor de doeleinden uit de overeenkomst met ons door een bedrijf van RealNetworks in de Verenigde Staten. Wenst u meer informatie over de Safe Harbor-principes, ga dan naar: http://www.export.gov/safeharbor.

Indien een bedrijf van RealNetworks uw gegevens moet verwerken voor de betaling van goederen of diensten, dan zal dit het volgende bedrijf zijn: RealNetworks, Inc., E Commerce LL; P.O. Box 91123, Seattle, Washington 98111-9223. De volgende gegevens kunnen overgemaakt worden aan dit bedrijf, uitsluitend voor de verwerking van de betalingstransactie: uw naam, bankrekening, en bedrag dat aangerekend wordt. U hebt het recht toegang te krijgen en wijzigingen aan te brengen in deze gegevens; om dit recht uit te oefenen, of voor andere vragen over de privacy van de gegevens, wordt u doorverwezen naar het onderdeel “Neem contact met ons op over Privacy” hieronder.

Indien u een inwoner van Europa bent en uw klacht over de privacy van uw gegevens niet afdoende beantwoord werd door RealNetworks, kunt u contact opnemen met de autoriteiten inzake privacy in het desbetreffende rechtsgebied. Een lijst van autoriteiten inzake privacybescherming vindt u op: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm 

RealNetworks heeft toegestemd om deel te nemen aan de procedures voor het oplossen van geschillen van het panel dat is ingesteld door de Europese gegevensbeschermingsinstellingen voor het oplossen van geschillen conform de Safe Harbor-overeenkomst, alsook om samen te werken met de Federale Commissie voor Gegevensbescherming en Informatie in Zwitserland.

GEEN FOUTLOZE WERKING 

RealNetworks kan geen foutloze werking van dit Privacybeleid garanderen. We zullen alle mogelijke moeite doen om dit Privacybeleid na te leven en we zullen prompt corrigerende maatregelen nemen indien we vernemen dat het niet werd nageleefd. RealNetworks is niet aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of schadevergoedingen met boetekarakter met betrekking tot dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid is onderworpen aan de wetgeving van de Verenigde Staten.

NEEM CONTACT MET ONS OP OVER PRIVACY 

Indien u vragen heeft over de privacy-aspecten van onze producten of diensten, de informatie over uzelf die RealNetworks verworven heeft, of indien u een klacht wil indienen, neem dan contact op met ons:

Privacy Policy Group
RealNetworks, Inc.
P.O. Box 91123
Seattle, WA 98111-9233

Of klik hier.

SPECIFIEKE ONDERWERPEN

Voor meer informatie omtrent specifieke functionaliteiten die relevant kunnen zijn voor privacy-kwesties, bezoek dan onze Index van specifieke thema’s.

© 2015 RealNetworks, Inc.