Zeggenschapswijziging

Uw persoonlijk identificeerbare informatie kan worden overgedragen in het kader van een verkoop, fusie, overdracht, uitwisseling of andere beschikking (zij het van activa, aandelen of anderszins) van een hele of een deel van een tak van RealNetworks en/of zijn dochterondernemingen. Overeenkomstig het Europese Safe Harbor privacybeleid hebt u het recht af te zien van een dergelijke overdracht.